EN VN
Thương hiệu
Mô hình
Loại máy
1900-633-346
MÁY LÀM BÁNH WRAFFLE - ROLLER GRILL
Model: GES23
MÁY LÀM KEM CỨNG ICETEAM 1927
COMPACTA 6
MÁY LÀM KEM CỨNG ICETEAM 1927
Model: COMPACTA 4
MÁY NẤU KEM ICETEAM 1927
Model: EASY MIX 60+60
MÁY NẤU KEM ICETEAM 1927
Model: EASY MIX 60PLUS
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC 3 CARAMEL (40gram/kgs)
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 FRENCH VANILLA (30grm/kgs)
Mã sản phẩm: 14054
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 BASE GUSTO CREMA MASCARPONE
Mã sản phẩm: 8180
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 BISCOTTINO
Mã sản phẩm: 14094
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 CACAO 22/24 BROWN
Mã sản phẩm: 9008
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 COCONUT (60gram/kgs)
Mã sản phẩm: 14020
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 COPERTURA APRITI SESAMO
Mã sản phẩm: 14607