EN VN
Thương hiệu
Mô hình
Loại máy
1900-633-346
BÀN LẠNH 2 NGĂN KÉO HOSHIZAKI
Model: RTL-98DDAC
BÀN LẠNH 4 NGĂN KÉO HOSHIZAKI
Model: RTL-140DDAC
BÀN LẠNH 6 NGĂN KÉO HOSHIZAKI
Model: RTL-182DDAC
LÒ NƯỚNG BÁNH MÌ 4 CẤP BẰNG HƠI NƯỚC
Model: FC 110 E
MÁY LÀM ĐÁ BÁN NGUYỆT HOSHIZAKI
Model: KM-901MAH50
MÁY LÀM ĐÁ SCOTSMAN
Model: NU300
MÁY LÀM ĐÁ SCOTSMAN
Model: NW H 1008 AS
MÁY LÀM ĐÁ SCOTSMAN
Model: NW H 608 AS
MÁY LÀM ĐÁ SCOTSMAN
Model: AC 206
MÁY LÀM ĐÁ SCOTSMAN
Model: AC 176 AS
MÁY LÀM ĐÁ SCOTSMAN
Model: AC 126 AS
MÁY LÀM ĐÁ SCOTSMAN
Model: AC 106 AS