EN VN
Thương hiệu
Mô hình
Loại máy
0903 103 311
BÀN LẠNH 1 CỬA TURBO AIR
Model: KUR9-1
BÀN LẠNH 2 CỬA TURBO AIR
Model: KUR12-2
BÀN LẠNH 2 NGĂN KÉO HOSHIZAKI
Model: RTL-98DDAC
BÀN LẠNH 3 CỬA TURBO AIR
Model: KUR18-3
BÀN LẠNH 4 NGĂN KÉO HOSHIZAKI
Model: RTL-140DDAC
BÀN LẠNH 6 NGĂN KÉO HOSHIZAKI
Model: RTL-182DDAC
BÀN LẠNH SALAD 1 CỬA TURBO AIR
Model: KSR9-1
Bàn lạnh Klaus C-Series
Model: KSS-C-1D, KSS-C-2D-12, KSS-C-2D-15
HỆ THỐNG RỬA CHÉN MEIKO
Moedel: UPSTER H500
LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG RATIONAL
Model: Icombi Classic 10 Gn 1/1 Electric
LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG RATIONAL
Model: Icombi Classic 6Gn 1/1 Electric
LÒ NƯỚNG BÁNH MÌ 4 CẤP BẰNG HƠI NƯỚC
Model: FC 110 E