EN VN
Thương hiệu
Mô hình
Loại máy
0903 103 311
MÁY LÀM ĐÁ VIÊN SCOTSMAN
Model: NUH300
MÁY LÀM ĐÁ VIÊN SCOTSMAN
Model: C 530 MW
MÁY LÀM KEM CỨNG ICETEAM 1927
Model: COMPACTA 4
MÁY LÀM MÁT NƯỚC TRÁI CÂY ROYAL
Model: ROYAL-2P
MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ HỒNG NGOẠI ĐÔI ROLLER GRILL
Model: BAR 1000
MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ HỒNG NGOẠI ĐƠN ROLLER GRILL
Model: BAR 2000
MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ HỒNG NGOẠI ĐƠN ROLLER GRILL
Roller Grill là nhà sản xuất thiết bị nhà bếp chuyên nghiệp của Pháp trong hơn 70 năm, Roller Grill...
MÁY PHA CÀ PHÊ FAEMA
Model: E98 UP A2
MÁY PHA CÀ PHÊ FAEMA
Model: E98 UP S2
MÁY PHA CÀ PHÊ FAEMA PRESTIGE A1
Model: PRESTIGE A1
MÁY PHA CÀ PHÊ FRANKE TRUYỀN THỐNG T 200
Model: Compact 2G 1H 2D
MÁY PHA CÀ PHÊ SLAYER
Model: ESPRESSO 1 GROUP