EN VN
Thương hiệu
Mô hình
Loại máy
0903 103 311
BÀN ĐỰNG BÁT/CHÉN BẨN (THAO TÁC TRÁI SANG PHẢI)
Model: SDL7512
BÀN ĐỰNG CHÉN/BÁT SẠCH (THAO TÁC TRÁI SANG PHẢI)
Model: CD7512
BÀN LÀM VIỆC (CÓ TẤM CHẶN - CHÂN ĐỨNG)
Model: TB7509
BÀN LÀM VIỆC (MẶT PHẲNG - CHÂN ĐỨNG)
Model: T7509
BÀN LÀM VIỆC (TẤM CHẶN - KỆ DƯỚI)
Model: TBU7509
BÀN LẠNH 1 CỬA TURBO AIR
Model: KUR9-1
BÀN LẠNH 2 CỬA TURBO AIR
Model: KUR12-2
BÀN LẠNH 2 NGĂN KÉO HOSHIZAKI
Model: RTL-98DDAC
BÀN LẠNH 3 CỬA TURBO AIR
Model: KUR18-3
BÀN LẠNH 4 NGĂN KÉO HOSHIZAKI
Model: RTL-140DDAC
BÀN LẠNH 6 NGĂN KÉO HOSHIZAKI
Model: RTL-182DDAC
BÀN LẠNH SALAD 1 CỬA TURBO AIR
Model: KSR9-1