EN VN
Thương hiệu
Mô hình
Loại máy
0903 103 311
TỦ MÁT 6 CÁNH ĐỨNG HOSHIZAKI
Model: HRE-187MA
TỦ MÁT 6 CỬA KÍNH NHỎ TURBO AIR
Model: KR65-6G
TỦ MÁT ĐỨNG 4 CÁNH HOSHIZAKI
Model: HRW-147LS4
TỦ MÁT/ĐÔNG 6 CỬA NHỎ TURBO AIR
Model: KRF65-6
Tủ mát trưng bày bánh kính cong Berjaya
Model: CCS15SB13-2FB
Tủ mát trưng bày bánh kính cong Berjaya
Model: CCS12SB13-2FB
Tủ mát trưng bày bánh kính vuông Berjaya
Model: RCS12SB13-2FB
TỦ TREO TƯỜNG
Model: WCO4012
TỦ TREO TƯỜNG (CỬA BẢN LỀ)
Model: WCH4010
TỦ TREO TƯỜNG (CỬA TRƯỢT)
Model: WCS4012
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH EASY BEST
Model: EDEN 10
TỦ TRƯNG BÀY BÁNH TURBO AIR