EN VN
Thương hiệu
Mô hình
Loại máy
0903 103 311
MÁY PHA CAFÉ TỰ ĐỘNG A200
Model: A200 FM1 2G H1
MÁY PHA CAFÉ TỰ ĐỘNG A200
Model: A200 FM1 2G H1 W1
MÁY PHA CAFÉ TỰ ĐỘNG A200
Model: A200 FM1 2G H1
MÁY PHA NƯỚC NÓNG LINCAT
Model: EB4FX
MÁY PHA NƯỚC NÓNG LINCAT
Model: EB3FX
MÁY RỬA CHÉN BĂNG CHUYỀN MEIKO
K 260 M
MÁY RỬA CHÉN BĂNG CHUYỀN MEIKO
K 200 M
MÁY RỬA CHÉN MEIKO
DV 270.2
MÁY RỬA CHÉN MEIKO
ECOSTAR 545D
MÁY RỬA CHÉN MEIKO
ECOSTAR 430F
MÁY RỬA CHÉN, LY MEIKO
Model: UPSTER U500
MÁY RỬA LY, CHÉN, BÁT MEIKO
ECOSTAR 530F