EN VN
Thương hiệu
Mô hình
Loại máy
0903 103 311
MÁY PHA CÀ PHÊ SLAYER STEAM 2 GROUP
Model: STEAM 2G
MÁY PHA CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG FRANKE T 200
Model: T200 3G 1H 2D
MÁY PHA CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG FRANKE T 200
Model: T200 2G 1H 2D
MÁY PHA CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG FRANKE T 200
Model: T 200 1G 1H 1D
MÁY PHA CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG FRANKE T 400
Model: T400 3G 1H 2D
MÁY PHA CÀ PHÊ TỰ ĐỘNG IPILOT
Model: Golden Paris E2S Smart Espresso Coffee Machine
MÁY PHA CÀ PHÊ TỰ ĐỘNG IPILOT (FRESH MILK)
Model: Golden Paris E2S Smart Espresso Coffee Machine
MÁY PHA CAFÉ SIÊU TỰ ĐỘNG A600
Model: A600 FM1 1G H1 + SU05 FM1
MÁY PHA CAFÉ SIÊU TỰ ĐỘNG A600
Model: A600 MS2 1G H1
MÁY PHA CAFÉ SIÊU TỰ ĐỘNG A600
Model: A600 1G H1
MÁY PHA CAFÉ TỰ ĐỘNG A200
Model: A200 MS1 2G 1C H1 S1
MÁY PHA CAFÉ TỰ ĐỘNG A200
Model: A200 MS1 2G H1 S1