EN VN
Thương hiệu
Mô hình
Loại máy
0903 103 311
Lò nướng bánh UNOX XFT133 công suất 4 khay 460×330
Lò nướng bánh UNOX XFT133 công suất 4 khay 460×330. UNOX đã và đang chứng minh là một trong những...
Lò nướng bánh UNOX XFT183 công suất 3 khay 600×400
Lò nướng bánh UNOX XFT183 công suất 3 khay 600×400. UNOX đã và đang chứng minh là một trong những...
Lò nướng bánh UNOX XFT193 công suất 4 khay 600×400
Lò nướng bánh UNOX XFT193 công suất 4 khay 600×400. UNOX đã và đang chứng minh là một trong những...
Lò nướng bánh UNOX XFT197 công suất 4 khay 600×400
Lò nướng bánh UNOX XFT197 công suất 4 khay 600×400. UNOX đã và đang chứng minh là một trong những...
Lò nướng UNOX XF003 công suất 3 khay 342×242
Lò nướng UNOX XF003 công suất 3 khay 342×242. UNOX đã và đang chứng minh là một trong những thương...
Lò nướng UNOX XF013 công suất 3 khay 460×330
Lò nướng UNOX XF013 công suất 3 khay 460×330. UNOX đã và đang chứng minh là một trong những thương...
Lò nướng UNOX XF023 công suất 3 khay 460×330
Lò nướng UNOX XF023 công suất 3 khay 460×330. UNOX đã và đang chứng minh là một trong những thương...
Lò nướng UNOX XF033 công suất 3 khay 600×400
Lò nướng UNOX XF033 công suất 3 khay 600×400. UNOX đã và đang chứng minh là một trong những thương...
Lò nướng UNOX XF043 công suất 4 khay 600x400
Lò nướng UNOX XF043 công suất 3 khay 460×330 phân phối bởi F&B Concepts. UNOX đã và đang chứng minh...
MÁY ÉP TRÁI CÂY TỰ ĐỘNG
Model: J80 ULTRA
MÁY ÉP TRÁI CÂY WARING
Model: 6001X
MÁY LÀM BÁNH WRAFFLE - ROLLER GRILL
Model: GES23