EN VN
Thương hiệu
Mô hình
Loại máy
0903 103 311
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 COPERTURA APRITI SESAMO
Mã sản phẩm: 14607
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 FIBRA PLUS
Mã sản phẩm: 6072
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 HAZELNUT CREAM /NOCCIOLA (70gram/kgs)
Mã sản phẩm: 14533
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 MANGO ALPHONSO PASTE (70gram/kgs)
Mã sản phẩm: 18054
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 PANNA BASE (50grm/kgs)
Mã sản phẩm: 2096
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 PISTACCHIO / PISTACHO FINE
Mã sản phẩm: 14031
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 PROTOMEC (Protein 20gram/kgs)
Mã sản phẩm: 6006
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 SOFT-ICE VANILLA BASE
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 SOFT-YOGO SOFT
Mã sản phẩm: 19303
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 STRAWBERRY (70gram/kgs)
Mã sản phẩm: 18047
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 SUPERGELMIX (35grm/kgs)
Mã sản phẩm: 6004
NGUYÊN LIỆU KEM Ý MEC3 YOGHIN
Mã sản phẩm: 8011