EN VN
Thương hiệu
Mô hình
Loại máy
0903 103 311
ỐNG THOÁT SUGICO TO - 197NL
QUẦY SUSHI HOSHIZAKI
Model: HNC-120BE-L/R-S
QUẦY SUSHI HOSHIZAKI HNC 150 BE-L/ RS
Model: HNC 150 BE-L/ RS
QUẦY SUSHI HOSHIZAKI HNC-180BE-L/ R-S
Model: HNC-180BE-L/ R - S
QUẦY SUSHI HOSHIZAKI HNC-210BE-L/ R-S
Model: HNC-210BE-L/ R - S
THÙNG ĐÁ SCOTSMAN
Model: NB 948
THÙNG ĐÁ SCOTSMAN
Model: NB 530
THÙNG ĐÁ SCOTSMAN
Model: NB 393
THÙNG ĐÁ SCOTSMAN
Model: SB530
THÙNG ĐÁ SCOTSMAN
Model: SB393
THIẾT BỊ GIẢM ỒN WARING
Model: SE1000
TỦ 1/2 MÁT 1/2 ĐÔNG 2 CỬA NHỎ TURBO AIR
Model: KRF25-2