EN VN
Thương hiệu
Mô hình
Loại máy
0903 103 311
TỦ 1/2 MÁT 1/2 ĐÔNG 4 CỬA NHỎ TURBO AIR
Model: KRF45-4H
TỦ CẤP ĐÔNG SAGI
Model: DF51M
TỦ CẤP ĐÔNG SAGI
Model: DF31M
TỦ CHỨA ( MẶT PHẲNG - CỬA BẢN LỀ)
Model: CH7510
TỦ CHỨA (CÓ TẤM CHẶN - CHÂN ĐỨNG)
Model: COB7512
TỦ CHỨA (CÓ TẤM CHẶN - CỬA BẢN LỀ)
Model: CHB7510
TỦ CHỨA (CÓ TẤM CHẶN - CỬA TRƯỢT)
Model: CSB7512
TỦ CHỨA (MẶT PHẲNG - CHÂN ĐỨNG)
Model: CO7512
TỦ CHỨA (MẶT PHẲNG - CỬA TRƯỢT)
Model: CS7512
TỦ ĐÔNG 4 CỬA TURBO AIR
Model: KF45-4
TỦ ĐÔNG MÁT 4 CÁNH ĐỨNG HOSHIZAKI
Model: HRFE-147MA
TỦ ĐÔNG MÁT 4 CÁNH ĐỨNG HOSHIZAKI
Model: HRFE-127MAF